Hotline: (17) 399-39-31

Brain

Deze applicatie is een systeem voor de registratie en het bewerken van events. Hierin kunnen events automatisch en handmatig geregistreerd worden. Events (of incidenten) kunnen zowel unieke uitvoeringsscenario’s hebben even als karakteristieke scenario’s ten aanzien van het type incident. De scenario’s binnen het systeem kunnen verschillende soorten handelingen inhouden: automatische, samengestelde, gekoppelde aan een concrete gebruiker enz. Alle events worden op een kaart weergegeven. Het systeem is voorzien van een vragenlijst waarin de deelnemers van een incident al de benodigde informatie registreren nadat het incident afgelopen is. Deze vragenlijst kan voor elk incident of voor elke type incident gegenereerd worden met als doel later het proces van het oplossen en het onderzoek van het incident te verhelpen. Dit systeem ondersteunt enkele type berichtgeving, zoals e-mail, SMS en push berichten. 

Interactie met het systeem kan zowel vanuit de web interface plaatsvinden als met behulp van een IOS client. Het systeem laat de deelnemer van de incidentoplossing volledige informatie verkrijgen over het huidige event en informatie over de incidenten die eerder op dezelfde locatie hebben plaatsgevonden. Met behulp van een mobiele interface kan een deelnemer van het incident desnoods extra informatie over het incident toevoegen (hier valt te denken aan foto’s, notities enz.) 

De technologieën die er gebruikt worden: .Net 4.5, Asp .Net MVC 4, Entity Framework 5.0, MS SQL Server 2012, Kendo UI, JQuery, SharePoint, Open street maps.