Hotline: (17) 399-39-31

Facillit

Deze applicatie is een geavanceerd digitaal archief voor de opslag van gegevens over verschillende gebouwen. Dit is een electronisch hulpmiddel voor het werk met welke gegevens dan ook omtrent de locaties van de klant even als voor het beheer van bedrijfsgegevens. Deze app kan verschillende gegevens over de locaties die al in het systeem ingevoerd zijn systematiseren en vergelijken. Hij heeft ook een aantal extra functies zoals signalering, het gebruik van kengetallen, een automatisch opmaak van rapportages etc.

Deze app is gebouwd met toepassing van de volgende moderne technologieën: .Net, WPF\XBAP, Entity Framework, WCF.