Hotline: (17) 399-39-31

Smart Respond

Deze app is een intelligent communicatiesysteem voor het geval van incidenten. Het kan gebruikt worden voor situaties / gebouwen met een bijzonder belang (grote bedrijven, gevangenissen, crisiscentra enz.). Het systeem is in staat geautomatiseerd te bellen naar de aangegeven contacten, automatisch teams te vormen en teams te sturen voor een probleemoplossing. Deze app informeert over het bijeenbrengen van de respectievelijke contacten en de huidige status van de teams, stelt scenario’s vast en activeert deze in relatie tot het mogelijke incident. De app maakt tevens het aanpassen en het veranderen van de scenario’s mogelijk op elk moment wanneer het nodig is. Het systeem creëert rapporten over de incidenten, de betrokkenheid van bepaalde contacten bij het oplossen ervan en een reeks andere rapporten. Daarnaast kan het systeem een analyse uitvoeren van de incidenten die zich al voorgedaan hebben en op basis van de gemaakte automatische telefoongesprekken voorbepaalde scenario’s vormen.

De volgende technologieën worden gebruikt: .Net Framework 3.5, Asp.Net, MVC, MS SQL server 2005/2008, WCF, Javascript, AJAX.